Vilnius, Lithuania, Eastern Europe. Aerial View Of Historic Center Cityscape In Blue Hour After

Studia wschodnioeuropejskie

Studia wschodnioeuropejskie umożliwiają poznanie Europy Wschodniej w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Absolwent zdobędzie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie oraz rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych właściwych dla obszaru Europy Wschodniej. Unikatowy projekt studiów Studia Wschodnioeuropejskie w skali Polski stworzony został dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Kompleksowe poznanie Europy Wschodniej wymaga z jednej strony wiedzy politologicznej, przede wszystkim kompetencji w zakresie studiów europeistycznych, stosunków międzynarodowych, systemów politycznych, polityki w sensie ogólnym i szczegółowym, ruchów politycznych, a z drugiej strony opanowania podstawowych standardów właściwych dla innych nauk – prawa, historii, socjologii, ekonomii, filozofii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa.

Gdzie studiować studia wschodnioeuropejskie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą studia wschodnioeuropejskie?

Po studiach:

Zdobyta wiedza i kwalifikacje, wzbogacone przez praktykę realizowaną w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność różnego typu w Europie Wschodniej, w organach administracji publicznej w Polsce oraz w przedstawicielstwach polskich działających poza granicami Rzeczypospolitej, pozwolą absolwentowi przystosować się do rynku pracy i wymagań pracodawców.

Podobne wpisy