Handsome Soccer Player at Press Conference

Dziennikarstwo sportowe

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

polski system medialny, filozofia, socjologia, nauka o komunikowaniu, prawo, współczesne systemy polityczne, kultura języka, podstawy ekonomii, historia Polski w XX wieku, systemy medialne na świecie, gatunki dziennikarskie, retoryka i erystyka, dziennikarstwo radiowe, historia sportu i olimpizmu, podstawy dziennikarstwa sportowego, prawo mediów, sport i media, dziennikarstwo telewizyjne, historia mediów, rynek mediów sportowych w Polsce i na świecie, główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, psychologia społeczna,  teoria komunikowania masowego, prawo autorskie, stosunki międzynarodowe, ekonomika mediów, opinia publiczna, społeczne aspekty sportu;

Gdzie studiować dziennikarstwo sportowe?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek dziennikarstwo sportowe, sprawdź kategorie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Turystyka, rekreacja, sport i WF.

Po studiach:

Zdobyte wykształcenie daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w zawodzie:

  • dziennikarz sportowy
  • redaktor, sprawozdawca, komentator sportowy
  • menedżer sportu
  • rzecznik prasowy
  • pracownik agencji turystycznych i ośrodków rekreacji.

Podobne wpisy