Young smiling female lecturer questioning audience after presentation of data

Retoryka stosowana

Wiedza z dziedziny retoryki, czyli sztuki pięknego wysławiania się w czasach wszechobecnej komunikacji jest bardzo przydatna i często pożądana przez pracodawców. Studia na tym kierunku pokazują nie tylko teoretyczną stronę zagadnień związanych z retoryką, ale również ich praktyczne wykorzystanie. Absolwent znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest siła perswazji i komunikacji. Są to studia dla osób, które wiedzą, że słowo ma wielką siłę, a jego umiejętne wykorzystanie znajduje zastosowanie niemal wszędzie. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student uczy się skutecznego przekonywania, budowania poprawnych komunikatów, przekazywania informacji, publicznego występowania w różnych sytuacjach oficjalnych, poprawnego rozumowania oraz argumentacji, organizowania kompozycji i stylistycznego kształtu tekstów (pisanych i mówionych), używania środków retorycznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych, posługiwania się regułami kultury języka, działania w zakresie PR, dyskusji i negocjacji, prowadzenia debat oraz dyskusji, rozpoznawania chwytów nieetycznych w komunikacji publicznej oraz ich odpierania, rozpoznawania erystycznych i sofistycznych zabiegów w wypowiedziach, kształtowania wizerunku osobowego i stosowania zasad etykiety w konwersacjach i wystąpieniach, operowania głosem, operowania mową ciała, gestem i mimiką.

Gdzie studiować retorykę stosowaną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek retoryka stosowana?

Po studiach:

Wielu specjalistów z tej dziedziny jest zatrudnianych jako negocjatorzy, wykładowcy, szkoleniowcy, trenerzy komunikacji interpersonalnej, pracownicy obszaru społeczno-biznesowego, mediatorzy, terapeuci, sprawozdawcy, rzecznicy prasowi, organizatorzy imprez i konferencji, specjaliści do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji.

Podobne wpisy