Europe flag

Regionalistyka europejska

Nowy kierunek studiów Regionalistyka europejska przygotowuje późniejszych specjalistów do sprawy stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji europejskiej i jej regionalnych wyjątkowości. Program studiów jest skoncentrowany przede wszystkim na historii stosunków krajów europejskich oraz obecnych sposobach prowadzenia dialogów, dyplomacji czy rozmów między państwami. Nie da się ukryć, że spora część programu została poświęcona historii i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student zdobywa fundamentalną wiedzę humanistyczną by później zagłębić się w wiedzę profesjonalną na jednej z dwóch specjalności:

 1. Regionalistyka w Polsce Wybrane zagadnienia z toku studiów:
 • regionalny krajobraz kulturowy polski w przekroju historycznym,
 • Polska a UE,
 • mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce,
 • społeczne wyzwania we współczesnej Polsce,
 • organizacja bezpieczeństwa w regionie,
 • administracja w Polsce,
 • Polski system polityczny,

2. Regionalistyka w Unii Europejskiej:

 • regionalny krajobraz europejski w przekroju historycznym,
 • regiony i Euroregiony w Europie,
 • mniejszości narodowe i wyznaniowe w Europie,
 • europejski potencjał historyczny,
 • współczesne problemy społeczne UE,
 • bezpieczeństwo w krajach Unii Europejskiej,
 • integracja gospodarcza,
 • systemy polityczne państw UE.

Gdzie studiować regionalistykę europejską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek regionalistyka europejska?

Po studiach:

Absolwent Regionalistyki europejskiej znajdzie pacę:

 • w instytucjach państwowych i samorządowych, 
 • w administracji, 
 • w biurach turystycznych, 
 • w informacji turystycznej, 
 • w muzeach, 
 • w domach kultury.

Podobne wpisy