Vintage piano keys and hands playing

Instrumentalistyka

Kandydaci decydujący się na wybór kierunku Instrumentalistyka powinni przede wszystkim odznaczać się świetnym słuchem i wyczuciem rytmu, ponieważ w większości ich kształcenie będzie polegało na grze na instrumencie muzycznym. Jest to kierunek dla osób wytrwałych i pracowitych, które nastawione są na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Osoby kończące ten kierunek są wszechstronnie wykształconymi muzykami. To instrumentaliści posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej. Zachęcamy do dalszej lektury artykułu!

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

W trakcie studiów

Oprócz gry na wybranym instrumencie, która w większości przypadków stanowi większość zajęć praktycznych, studenci skupiają się także na przedmiotach teoretycznych, takich jak :

  • kształcenie słuchu,
  • kameralistyka,
  • propedeutyka,
  • analiza dzieła muzycznego,
  • historia muzyki,
  • literatura specjalistyczna.

Na większości uczelni studenci wybierają specjalności takie jak altówka, fortepian, skrzypce, skupiając się na tym instrumencie aż dojdą do perfekcji.

Gdzie studiować instrumentalistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek instrumentalistyka?

Po studiach

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą – muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Ma on też możliwość pracy w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy