Vintage film projector and film screening

Film i sztuki audiowizualne

Kierunek dedykowany wszystkim osobom, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w branży filmowej. Program studiów został opracowany z myślą o zdobyciu przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów artystycznych. Program studiów opiera się na przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu wybranej przez nich specjalizacji. Liczne zajęcia na planie filmowym sprawiają, że absolwenci tego kierunku są doskonale przygotowani do profesjonalnego wywiązywania się ze swoich obowiązków.

W trakcie studiów:

W ramach kierunku Film i sztuki audiowizualne studenci dokonują wyboru jednej z czterech specjalizacji:

 • Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
 • Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
 • Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
 • Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów licencjackich:

 • Zastosowanie dźwięku w filmie i TV
 • Praca operatora w reklamie
 • Dramaturgia światła
 • Praca z aktorem
 • Scenografia i plastyka filmowa
 • Techniki animacji i zdjęcia specjalne
 • Praca nad rolą

Gdzie studiować film i sztuki audiowizualne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek film i sztuki audiowizualne?

Po studiach:

Po zakończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą kontynuować naukę na wybranym przez siebie kierunku (w ramach studiów II stopnia). Gotowi są również do podjęcia pracy w charakterze aktorów, producentów, reżyserów oraz operatorów. 

Podobne wpisy