Mining rig for cryptocurrency mining

Teleinformatyka

Kierunek Teleinformatyka można studiować na wielu uczelniach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia polegają na wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami, a kandydat powinien cechować się logicznym myśleniem, umiejętnością rozwiązywania problemów, zdolnością koncentracji oraz dostrzeganiem niewielkich szczegółów. Absolwent znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w różnych obszarach zastosowań teleinformatyki. Chcesz wiedzieć jakie zajęcia odbywają się w ramach studiów?

W trakcie studiów:

Student w trakcie studiów zdobywa wykształcenie z zakresu inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych, w których końcowym odbiorcą danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek, sieci multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych.

Gdzie studiować teleinformatykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek teleinformatyka?

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • przy projektowaniu i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb informatyki oraz zastosowania informatyki w telekomunikacji,
  • u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
  • w firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
  • w sferze usług teleinformatycznych, jak i produkcji.

Podobne wpisy