Ethernet cable connected to switch. Telecommunication concept.

Systemy i sieci telekomunikacyjne

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

obwody i sygnały elektryczne, podstawy metrologii, przyrządy półprzewodnikowe,
miernictwo elektroniczne, ukł. analogowe, obwody i sygnały elektryczne ukł. cyfrowe
przyrządy półprzewodnikowe  Zasilanie i sterowanie, podstawy teledetekcji,
zasilanie i sterowanie, podstawy modulacji i detekcji, zastosowania komputerów w telekomunikacji, ukł. programowalne i specjalizowane, podstawy akustyki stosowanej, sys. mikroprocesorowe, technika mikrofalowa, ukł. programowalne i specjalizowane, modulacja i detekcja, teoria pola elektromagnetycznego, anteny i propagacja fal, sieci telekomunikacyjne, technika emisji i odbioru, teoria sygnałów i kodowania, sys. mikroprocesorowe, sys. multimedialne, anteny i propagacja fal, techniki dostępowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sys. zintegrowane, podstawy kompatybilności elektromagnetycznej, sys. radiokomunikacyjne, sieci komputerowe, monitorowanie widma, podstawy radiokomunikacji, sys. multimedialne, sys. zintegrowane, projektowanie sys. informacyjnych, sieci bezprzewodowe;

Gdzie studiować kierunek systemy i sieci telekomunikacyjne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek systemy i sieci telekomunikacyjne?

Po studiach:

Potencjalnymi pracodawcami absolwentów tego profilu będą:

  • spółki telekomunikacyjne
  • niezależni operatorzy sieci stacjonarnych i komórkowych
  • wytwórnie sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego
  • działy telekomunikacyjno–informatyczne banków, administracji państwowej, przedsiębiorstw i instytucji.
Podobne wpisy