the company pays corruption to government employees to sign contracts.

Administracja samorządowa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publicznego prawa gospodarczego, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, prawa karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, zasady ustroju politycznego państwa, postępowanie sądowo-administracyjne, fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej, historii myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, system ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publicznego prawo konkurencji, prawa karne skarbowe, socjologia organizacji, partnertwo publiczno – prywatne, podatki i prawo podatkowe, prawo ochrony środowiska, zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym, gospodarka komunalna jednostek samorządu, modele samorządu terytorialnego;

Gdzie studiować administrację samorządową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administracja samorządowa?

Po studiach:

Potencjalnym pracodawcą absolwenta będą jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej:

  • urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie
  • urzędy pracy
  • ośrodki świadczeń publicznych
  • urzędy skarbowe

Absolwent może nadto pojąć obbowiązki:

  • pracownika Państwowej Inspekcji Pracy
  • pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej
  • inspektora sanitarnego i weterynaryjnego
  • inspektora w Dziale Organizacji Przetargów
  • referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

Podobne wpisy