Europe flag

Europeistyka kulturowa

Absolwent Europeistyki kulturowej posiada interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk o kulturze, społecznych, historycznych, politologicznych oraz prawnych. To najlepsza podstawa do rozpoczęcia pracy w takich miejscach jak instytucje kulturowych oraz inne miejsca specjalizujące się w promocji kultury, sztuki oraz rozrywki. Studenci muszą łączyć ze sobą wiedzę z różnych dziedzin, dlatego jeszcze przed rekrutacją powinni wykazywać zainteresowanie historią oraz wiedzą o społeczeństwie. Chciałbyś w przyszłości rozpocząć studia na tym kierunku?

W trakcie studiów:

Student uczy się łączyć wiedzę z zakresu różnych dyscyplin badawczych w celu kompetentnej obsługi podmiotów uczestniczących w życiu publicznym, ukierunkowanym na rozwój społeczeństw europejskich.

Gdzie studiować europeistykę kulturową?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek europeistyka kulturowa, sprawdź kategorie Stosunki międzynarodowe oraz Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • w instytucjach krajowych oraz zagranicznych zajmujących się promowaniem kultury europejskiej,
  • w kadrach administracji publicznej i Wspólnot Europejskich.

Podobne wpisy