thermal power plant at night

Energetyka

Energetyka zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją energii w systemach technicznych o różnej skali z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju. Jest to nie tylko dziedzina wiedzy, ale i gałąź przemysłu, polegająca na przetwarzaniu dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Studiowanie i praktyczne rozwiązywane zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną a także eksploatacją i diagnostyką maszyn.

Program studiów na kierunku Energetyka

Wykształcenie w tym kierunku jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci Energetyki są zaznajamiani z zagadnieniami wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych i jądrowych, jej przesyłania i dystrybucji, a także gospodarki cieplnej w zakładach przemysłowych. Duży nacisk położony jest na aspekty ekologii i problemy zrównoważonego rozwoju kraju.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Energetyka: matematyka, fizyka, chemia, technologia maszyn energetycznych, gospodarka energetyczna, ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii, eksploatacja instalacji energetycznych, prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, fizyka kwantowa, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych.

Gdzie studiować energetykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które oferują kierunek energetyka?

Praca dla specjalistów od energetyki

Absolwenci kierunku Energetyka są przygotowani do podjęcia pracy jako:

  • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, w zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
  • specjaliści w zakresie sterowania i automatyzacji systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych oraz gazowniczych),
  • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne i wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły,
  • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, w firmach doradczych, instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego.

Podobne wpisy