Soldering Electronic Circuit Board

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

Głównym celem studiów jest zdobycie umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, jak również przygotowanie do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych, do zastosowań w różnych produktach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, metod kształtowania oraz badania ich struktury i własności, w tym nanotechnologii, oraz mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki, sterowania, robotyki i mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej, a także z zakresu zarządzania przemysłowego.

Gdzie studiować nanatechnlogię i technologie procesów materialnych?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek nanatechnlogia i technologie procesów materialnych sprawdź kategorie Inżynieria materiałowa oraz Nanotechnologia.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego wytwarzających układy mechatroniczne oraz systemy nanostrukturalne, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczego, obrabiarkowego, instytucjach naukowo-badawczych i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Podobne wpisy