Informatyka i agroinżynieria
||

Informatyka i agroinżynieria

Uczelnie prowadzące kierunek Informatyka i agroinżynieria przygotowują specjalistów dla potrzeb szeroko rozumianego rolnictwa i ochrony środowiska. Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Ze względu na połączenie dwóch odmiennych ze sobą dziedzin wiedzy, kandydat na ten kierunek studiów powinien mieć wszechstronne zdolności, szczególnie w kierunku informatyki, chemii, biologii czy tematyki z zakresu ochrony środowiska. Chcesz dowiedzieć się jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?
Inżynieria mechaniczno-medyczna
|

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Studia Inżynieria mechaniczno-medyczna skierowane są przede wszystkim do osób kreatywnych, pasjonujących się naukami ścisłymi. Zapotrzebowanie na absolwentów Inżynierii mechaniczno-medycznej jest ogromne począwszy od technicznego zaplecza placówek medycznych poprzez bezpośrednią współpracę z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna kształcą studentów zarówno z wiedzy medycznej, jak i technicznych. Kandydaci powinni mieć wiedzę z zakresu biologii i chemii, ale także z fizyki oraz matematyki.
Inżynieria naftowa i gazownicza

Inżynieria naftowa i gazownicza

Obecne trendy w światowej i europejskiej gospodarce surowcami energetycznymi oraz konieczność nowoczesnego gospodarowania krajowymi złożami gazu ziemnego, uzasadniały konieczność wyodrębnienia osobnego kierunku kształcenia specjalistów dla przemysłu naftowego, mogących znaleźć relatywnie łatwo zatrudnienie w kraju i za granicą. Tak oto powstał kierunek studiów Inżynieria naftowa i gazownicza. Studenci kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza uzyskują przygotowanie z inżynierii złożowej ,ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.
Inżynieria akustyczna

Inżynieria akustyczna

Studia Inżyniera akustyczna no nowatorskie studia, które pozwalają na zdobycie pracy branżach takich jak: medycyna, architektura, budownictwo, technika, media czy muzyka. Uczelnie wyższe zdecydowały się na uruchomienie tego kierunku, ze względu na to, że nowoczesny przemysł nie może dziś funkcjonować bez inżynierów akustyki. Jest to kierunek techniczny, dlatego umysły ścisłe doskonale się tutaj odnajdą. Warto również dodać, że akustyka jest jedną z dziedzin fizyki, dlatego jeśli chcesz rozpocząć studia fizyczne być może jest to kierunek dla Ciebie.
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna łączy nauki geograficzne z elementami ekonomii, nauk społecznych, inżynierii, zarządzania i prawa. Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Do najważniejszych cech studenta Gospodarki przestrzennej powinny należeć: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, a także sprawny wzrok. Zapraszamy do lektury!
Inżynieria ekologiczna
|

Inżynieria ekologiczna

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna dają wiedzę z zakresu m.in. ochrony środowiska, biologii i leśnictwa. Celem kierunku jest nauka tworzenia i odtwarzania ekosystemów oraz z zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami. Student kierunku Inżynieria ekologiczna zdobywa przydatną wiedzę z zakresu technik i technologii stosowanych w ochronie środowiska, gospodarce rolnej i leśnej. Absolwenci wykorzystują nabyte umiejętności w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środkowiska, a także planowaniem strategii dotyczących segregacji odpadów.

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
||

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

Na kierunku Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego studenci zdobywają wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Jest to alternatywa dla bardziej popularnego rolnictwa. Najważniejszą różnica pomiędzy inżynierią i systemami gospodarowania rolniczego a rolnictwem jest nastawienie programu studiów na kształcenie inżynierskie. Jeśli więc chciałbyś rozpocząć studia rolnicze, ale oprócz tego jesteś typowym ścisłowcem, być może są to studia dla Ciebie. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.
Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego
|

Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skupiające się na wiedzy i praktycznym przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Studenci tego kierunku powinni charakteryzować się odpornością na sytuacje stresowe, samodzielnością w planowaniu i organizowaniu pracy, a także umiejętnościami podporządkowywania się swoim zwierzchnikom. Warto pamiętać o tym, że studia na kierunku Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego są studiami o charakterze interdyscyplinarnym. Jeśli myślisz poważnie o tym kierunku studiów, czytaj dalej!
Geoinformatyka
|

Geoinformatyka

Teraz możesz wykorzystać wiedzę z obu dziedzin, studiując Geoinformatykę. Najprościej rzecz ujmując Geoinformatyka to nauka łącząca geografię z informatyką. Powstała, by ułatwić pracę ludziom zajmującym się gromadzeniem informacji o klimacie, pogodzie, zasobach naturalnych, demografii, itp. Dzięki Geoinformatyce napływające z rozmaitych źródeł dane mogą być zbierane, analizowane, przetwarzane i przekazywane za pomocą różnych narzędzi informatycznych. By zostać studentem tego kierunku należy bardzo dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych oraz z geografii i języka obcego.
Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Są to studia z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Zapraszamy do dalszej lektury!