Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Obecnie samochody hybrydowe mają wielu entuzjastów. Nowa technologia wymaga też wykształcenia odpowiedniej kadry inżynierskiej dlatego powstał kierunek studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych. Specjaliści branży samochodowej uważają napęd hybrydowy za krok pośredni pomiędzy klasycznymi samochodami z silnikami spalinowymi, a samochodami napędzanymi w pełni elektrycznie. Wzrost ilości samochodów typu plug-in hybrid jest tylko jednym z dowodów na to, że samochody hybrydowe powoli zmierzają w stronę samochodów elektrycznych. Zapraszamy do lektury!
Mechaniczna inżynieria tworzyw

Mechaniczna inżynieria tworzyw

Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw został stworzony, aby kształcić specjalistów od przetwórstwa tworzyw do pracy w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Pomysł stworzenia nowego kierunku był odpowiedzią na rosnące znaczenie w kraju wytwarzania narzędzi do przetwórstwa i samego przetwórstwa tworzyw polimerowych. Kierunek został stworzony w regionie kujawsko-pomorskim. Znajduje się tu jedno z największych w Polsce skupisk firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Zapraszamy do lektury!
 
Inżynieria cyfryzacji

Inżynieria cyfryzacji

Inżynieria cyfryzacji zalicza się do kierunków z grupy informatyczno-matematycznych. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, iż na rynku pracy najbardziej poszukiwaną grupę zawodową stanowią specjaliści z zakresu IT. Głównym celem inżynierii cyfryzacji jest wdrażanie oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań informatycznych w biznesie, przemyśle, administracji i życiu codziennym. Jeśli chcecie aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju gospodarki, to ten kierunek studiów jest dla Was doskonałym rozwiązaniem. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!
Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii przeznaczone są dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją ścieżkę zawodową z sektorem gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych: biopaliw, energii biomasy stałej, energii wiatru, fotowoltaik. W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. Rynek pracy potrzebuje specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy skończyli kierunek techniczny.
Rewitalizacja dróg wodnych

Rewitalizacja dróg wodnych

Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych dają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Słuchacz tego kierunku zdobywa umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku?
Architektura

Architektura

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres – od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny.
Technologie i systemy bezpieczeństwa

Technologie i systemy bezpieczeństwa

Kierunek obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem tego kierunku jest wykształcenie w studentach systemowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Musi być to zasada nadrzędna we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.
Telekomunikacja

Telekomunikacja

Telekomunikacja to nowoczesny kierunek studiów, na którym studenci zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z takich dziedzin jak: zarządzanie w teleinformatyce, systemy i sieci telekomunikacyjne, radiokomunikacja i techniki multimedialne. Dzięki tej wiedzy będą mogli objąć po zakończeniu studiów specjalistyczne stanowiska. Studia na kierunku Telekomunikacja realizowane są na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po zakończeniu pierwszego roku studiów studenci zobligowani są do wyboru ścieżki specjalizacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej?
Elektronika

Elektronika

Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się właśnie na elektronice. Aby dostać się na te studia, należy zdobyć wysokie wyniki na maturze z przedmiotów ścisłych, w szczególności z matematyki, fizyki czy chemii. Zapraszamy do lektury!
Technologie energii odnawialnej

Technologie energii odnawialnej

Na kierunku Technologie energii odnawialnej słuchacz nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!