Woman Managing Production

Inżynieria produkcji

Skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że chcesz studiować Inżynierię produkcji. Bardzo dobry wybór! Te studia dają duże możliwości rozwoju i są trampoliną do zdobycia atrakcyjnego zawodu. Inżynierię produkcji stworzono z myślą o ludziach zainteresowanych zarządzaniem i planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki. W każdym zakładzie pracy musi być grupa doświadczonych menadżerów zarządzających i nadzorujących kolejnymi etapami produkcji. Możesz być jednym z nich. Wystarczy, że staniesz do wyścigu po indeks.

W trakcie studiów:

Idealnym kandydatem na kierunek Inżynieria produkcji jest osoba sprawnie poruszająca się w świecie liczb, lubiąca matematykę, fizykę czy informatykę. Wysokie oceny z przedmiotów ścisłych na świadectwie maturalnym są najczęściej biletem wstępu na ten kierunek. Zdarza się jednak, że komisja rekrutacyjna ocenia też umiejętności komunikacyjne i osobowość kandydatów. Na pewno ekspertem do spraw produkcji nie zostanie człowiek nieśmiały i słaby psychicznie. Ten zawód wymaga odwagi, odpowiedzialności i szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących. Inżynierię produkcji studiować można trzy lata i skończyć z tytułem inżyniera lub łącznie pięć lat, uzyskując tytuł magistra. Studia nie są łatwe, lecz dają ogromne możliwości rozwoju i co najważniejsze, gwarancję ciekawej, dobrze płatnej pracy. Studenci Inżynierii produkcji nabywają wiedzę z wielu dziedzin nauki, gdyż są to studia interdyscyplinarne. Nabywa się wprawy w posługiwaniu się „terminologią produkcyjną”. Studenci poznają materiały produkcyjne oraz techniki i technologie wytwarzania rozmaitych produktów. Zdobywają doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu produkcją oraz kontrolowaniem wszystkich jej etapów. Na studentów Inżynierii produkcji czeka też nauka języka obcego na poziomie zaawansowanym. Każdy specjalista do spraw produkcji musi perfekcyjnie posługiwać się językiem angielskim. Ułatwia mu to nawiązywanie cennych kontaktów oraz podniesienie efektywności produkcji poprzez zastosowanie nowatorskich metod wytwarzania. Osoby studiujące na kierunku Inżynieria produkcji z biegiem czasu nabywają także umiejętności, takie jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zdolność informatycznego wspomagania zarządzania produkcją, zdolność oceniania metod i narzędzi używanych w procesie produkcyjnym, umiejętność oceniania przebiegu kolejnych etapów produkcji i udoskonalania ich jeśli zachodzi taka potrzeba, umiejętność korzystania z baz danych i fachowej literatury, w celu pozyskiwania informacji o możliwościach poprawienia efektywność produkcji. Studenci tego kierunku zdobywają doświadczenie nie tylko w murach uczelni, ale także na praktykach i stażach w licznych zakładach produkcyjnych i usługowych.

Gdzie studiować inżynierię produkcji?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria produkcji?

Po studiach:

Na osoby po studiach inżynierskich i magisterskich czeka wiele miejsc pracy. Przyszły inżynier może na przykład pracować w dziale produkcji dowolnego przedsiębiorstwa lub zasilić grono specjalistów do spraw marketingu czy logistyki. Magistrzy są natomiast doskonale przygotowani do pełnienia stanowisk kierowniczych w każdym zakładzie produkcyjnym. Poza tym na absolwentów Inżynierii produkcji czekają wakaty w instytucjach badawczych, na uczelniach, w administracji państwowej. Duży wybór miejsc pracy i wysoki poziom wykształcenia absolwentów stawia Inżynierię produkcji w gronie czołowych kierunków na polskich uczelniach. 

Podobne wpisy