Budowa jachtów

Budowa jachtów

Polska jest szybko rozwijającym się rynkiem budowy jachtów żaglowych i motorowych i w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie powstał unikatowy kierunek Budowa jachtów. Studenci tego kierunku nauczą się projektowania z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych oraz zyskają umiejętności wykorzystania najnowszych materiałów konstrukcyjnych. Posiądą też wiedzę praktyczną na temat przygotowania materiałów konstrukcyjnych w nowoczesnych laboratoriach. Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Zapraszamy do dalszej części artykułu!
Inżynieria nanostruktur

Inżynieria nanostruktur

Jak zostać jednocześnie fizykiem i chemikiem i nie stracić na to całej młodości? Wystarczy wybrać nowy makrokierunek inżynierię nanostruktur, który łączy w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Dzięki rozwojowi przemysłu chemicznego i farmaceutycznego w najbliższych latach wzrastać będzie zapotrzebowania na specjalistów z tych dziedzin. Studia stanowią spore wyzwanie, ale jeśli jesteś wystarczająco ambitny. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!
Optometria

Optometria

Oczy to jeden z najwrażliwszych, najbardziej złożonych i najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Są bardzo precyzyjnym mechanizmem. Jeśli działają prawidłowo, odbieramy świat z całą gamą odcieni. Jeżeli coś się w nich „zatnie”, potrzebujemy specjalisty, który zajmie się ich „naprawą”. Takim człowiekiem jest optometrysta – absolwent kierunku studiów o nazwie optometria. Optometria wywodzi się z nauk ścisłych. Powiązana jest z fizyką i medycyną. Zajmuje się badaniem procesów widzenia. Optometryści używają do zbadania wzroku specjalistycznych przyrządów.
Recykling materiałów

Recykling materiałów

Kierunek Recykling materiałów jest doskonałym wyborem dla tych, którzy interesują się dbaniem o środowisko i jego prawidłowy rozwój. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach.
Inżynieria materiałów kompozytowych

Inżynieria materiałów kompozytowych

Inżynieria materiałów kompozytowych to nowoczesny kierunek przygotowujący absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach z zakresu tworzyw sztucznych i kompozytowych. Co jest takiego wyjątkowego w tym kierunku? Przede wszystkim program studiów dotyczy bardzo wąskiej dziedziny techniki, co daje absolwentom przewagę nad innymi studentami kierunków technicznych. Dodatkowo, część przedmiotów dotyczy wykorzystania materiałów polimerowych. Jakie inne przedmioty są realizowane na inżynierii materiałów kompozytowych? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!
Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

Głównym celem studiów jest zdobycie umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, jak również przygotowanie do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Chcesz wiedzieć więcej?
Elektroniczne przetwarzanie informacji
|

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji dają możliwość teoretycznego i praktycznego poznania podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Są to studia interdyscyplinarne, łączące elementy humanistyczne z informatycznymi. Na studiach nauczyć się wszystkiego, co związane z tworzeniem i administrowaniem serwisem www, szczególnie tych wykorzystywanych do edukacji czy w szkolnictwie. Dlaczego warto i gdzie znajdziesz pracę? Jakie treści obejmuje program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury!
Optyka

Optyka

Optyka to studia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Zajmuje się ona tematem badania i mierzenia światła, a także badania refrakcji oraz diagnozowania układu wzrokowego. Co powinien umieć i wiedzieć idealny kandydat na te studia? Przede wszystkim osoba, która chce wybrać optykę jako kierunek studiów powinna być zainteresowaną fizyką. Dobre podstawy matematyki oraz chemii również w niczym nie przeszkodzą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i gdzie pracują absolwenci? Zapraszamy do lektury!

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzanie inżynierskie łączy w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. Program studiów zawiera nie tylko przedmioty ogólne, ale i techniczne. To doskonałe połączenie dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie techniczne, ale w przyszłości nie chcieliby pracować na stanowiskach specjalistycznych, a kierowniczych. Dlatego jeśli chcesz skończyć kierunek z perspektywami na zatrudnienie, być może zarządzanie inżynierskie jest właśnie dla Ciebie! Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!
Inżynieria systemów
|

Inżynieria systemów

Kierunek wypełnia lukę powstałą na rynku pracy – kształci inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Innowacyjnością tego kierunku jest fakt, że student po części sam kształtuje swój program studiów. Po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów bloku podstawowego, po konsultacji z opiekunem, wybiera przedmioty, które chce poznawać. Absolwent Inżynierii systemów potrafi łączyć w ramach jednego projektu wiele różnych kompetencji i technologii, z których składają się współczesne linie produkcyjne i usługowe.