Chemia budowlana

Chemia budowlana

Studia są prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmuje taką samą liczbę studentów. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego przemysłu budowlanego. Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry swojej nauki według jednakowych planów i programów studiów.
Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały

Studentami kierunku Nanotechnologie i nanomateriały mogą zostać absolwenci uczelni, którzy posiadają dyplom inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych. W trakcie dalszej nauki, studenci rozwijają swoją wiedzę z dziedziny fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Ponadto posiadają umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów. Dlaczego warto wybrać studiować na tym kierunku studiów?

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia na unikatowym kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologię przygotowują kadry dla rozwijających się dziedzin przemysłu materiałowego opartego na nowoczesnych technologiach. Są to studia interdyscyplinarne, które kształcą specjalistów w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz technologii wytwarzania. Dzięki temu absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjnych, które szukają specjalistów w tym zakresie. Po tym kierunku znajdziesz również pracę w laboratoriach badawczych. Zainteresowany?

Wirtotechnologia

Wirtotechnologia

Ukończenie makrokierunku Wirtotechnologia pozwala z powodzeniem patrzeć na rynek pracy. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresów nauk o metalach i pakietów programowych. Tak kompletna wiedza będzie mile widziana u przyszłego pracodawcy. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacyjny? Jakie ćwiczenia i wykłady odbywają się w ramach programu studiów? Osoba z jakimi predyspozycjami poradzi sobie na tym kierunku? I wreszcie – czy Wirtotechnologia to wymagający kierunek?

Akustyka

Akustyka

Akustyka to kierunek zajmujący się badaniem zjawisk dźwiękowych, ultradźwiękowych i infradźwiękowych. Akustyka ze względu na swój szeroki zakres i szereg zastosowań uznawana jest za kierunek interdyscyplinarny składający się akustyki ogólnej i stosowanej. Jak na każdym kierunku technicznym, przyda się wiedza z zakresu nauk ścisłych. Najlepszym kandydatem będzie osoba, która dodatkowo interesuje się fizyką i na poziomie szkoły średniej nigdy nie miała z tym przedmiotem problemu. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku? Zapraszamy do dalszej lektury!

Ekoenergetyka

Ekoenergetyka

Ekoenergetyka jest połączeniem ochrony środowiska z techniką rolniczą i leśną. Absolwenci kierunku Ekoenergetyka posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.
Inżynieria internetu

Inżynieria internetu

Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria internetu kierują go głównie do młodych ludzi, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów zostały skomponowane tak, aby absolwenci posiadali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać specjalistą IT, na przykład projektantem sieci LAN, administratorem sieci czy programistą, być może jest to kierunek studiów dla Ciebie.
Nanotechnologia

Nanotechnologia

Czym jest technologia, ale co oznacza przedrostek nano? Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Ta gałąź nauki znajduje zastosowanie niemal wszędzie, na przykład w medycynie, robotyce oraz wielu innych. Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!
Zarządzanie techniką

Zarządzanie techniką

Uczelnie oferujące kierunek Zarządzanie techniką mają na celu wykwalifikowanie specjalistów posiadających umiejętności wielokierunkowego spojrzenia na technikę. Przedsiębiorstwa wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie najważniejsze cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych. Gdzie absolwenci znajdują pracę? Czytaj dalej!
Materiały współczesnych technologii

Materiały współczesnych technologii

Uczelnie oferujące kierunek Materiały współczesnych technologii skupiają się na przekazaniu studentom nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Żacy zdobywają wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowania, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze? Jeśli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku Materiały współczesnych technologii, czytaj dalej!