Leaf cells under microscope. micrograph, leaf under a microscope

Inżynieria nanostruktur

Jak zostać jednocześnie fizykiem i chemikiem i nie stracić na to całej młodości? Wystarczy wybrać nowy makrokierunek inżynierię nanostruktur, który łączy w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Dzięki rozwojowi przemysłu chemicznego i farmaceutycznego w najbliższych latach wzrastać będzie zapotrzebowania na specjalistów z tych dziedzin. Studia stanowią spore wyzwanie, ale jeśli jesteś wystarczająco ambitny. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów

Przykładowe przedmioty z toku studiów:

 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej,
 • chemia fizyczna i stosowana,
 • chemia organiczna z elementami biochemii,
 • techniki pomiarowe w nanotechnologii,
 • modelowanie nanostruktur,
 • analiza i pracowania analizy danych,
 • fizyka materii skondensowanej,
 • fizyka materii skondensowanej z elementami krystalochemii,
 • fotonika,
 • technologie i projektowanie nowych materiałów,
 • programowanie i metody numeryczne,
 • mechanika i szczególna teoria względności,
 • elektrodynamika,
 • pracownia fizyczna i elektroniczna,
 • elementy termodynamiki i fizyki statystycznej,
 • krystalografia z elementami teorii grup,
 • mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej,
 • analiza instrumentalna.

Gdzie studiować inżynierię nanostruktur?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria nanostruktur sprawdź kategorie Nanotechnologia oraz Inżynieria materiałowa.

Po studiach

Absolwent znajdzie pracę:

 • w przedsiębiorstwach chemicznych,
 • w przedsiębiorstwach farmaceutycznych,
 • w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym,
 • w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się elektroniką i optoelektroniką.

Podobne wpisy