Hungarian Parliament Building - Budapest - Hungary

Filologia węgierska

Węgry to kraj bliski Polakom, lecz w istocie mało znany. Przynależność języka węgierskiego do podgrupy języków ugryjskich czyni z niego język całkowicie niezrozumiały dla przeciętnego mieszkańca Polski. Studia na kierunku Hungarystyka sprawią, że absolwenci nie tylko w stopniu biegłym opanują ten język, ale również poszerzą swoją wiedzę na temat państwa, w którym języka węgierskiego używa się na co dzień. Na Hungarystyce studenci uczą się języka węgierskiego. Program studiów pozwala również opanować zagadnienia z zakresu historii, kultury Węgier.

W trakcie studiów:

W ramach filologii węgierskiej nie prowadzi się podziału na specjalizacje. W związku z tym studenci zyskują umiejętności niezbędne do podjęcia przyszłej pracy w charakterze lektorów, nauczycieli oraz tłumaczy języka węgierskiego.

Gdzie studiować filologię węgierską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia węgierska?

Po studiach:

Niezwykła atrakcyjność i popularność kultury tego regionu wśród Polaków otwierają przed absolwentami duże możliwości na rynku pracy. Znajomość języka węgierskiego jest także przepustką na uczelnie węgierskie, na których absolwenci mogą doskonalić swoje umiejętności lingwistyczne. Absolwenci hungarystyki mogą zostać zatrudnieni między innymi jako: nauczyciele, lektorzy oraz tłumacze języka węgierskiego.

Podobne wpisy