Film Making Professional with Clapperboard in His Hands

Reżyseria

Reżyser koordynuje działania wszystkich członków ekipy danego przedsięwzięcia i odpowiada za jego ostateczny kształt. Jest łącznikiem między myślami autora sztuki bądź scenarzysty, a sposobem ich wyrażania przez aktora. Przede wszystkim jednak realizuje własną wizję artystyczną. Absolwent kierunku Reżyseria znajdzie pracę w przemyśle filmowym, telewizyjnym i radiowym, a także rozrywkowym. Po uzyskaniu już pewnego doświadczenia może też objąć funkcje kierownicze w instytucjach artystycznych. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

reżyseria w filmie i telewizji, scenopisarstwo, filmoznawstwo, teoria filmu, teatru oraz dramatu, historia sztuki, literaturoznawstwo analiza obrazu fonograficznego, technologia postprodukcji w formach audiowizualnych, produkcja nagrań, prawo autorskie, czytanie partytur, propedeutyka muzyki elektroakustycznej, plastyka.

Gdzie studiować reżyserię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria?

Po studiach:

Po reżyserii radzimy szukać zatrudnienia:

  • w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym,
  • w filmie, telewizji i mediach,
  • w przemyśle rozrywkowym
  • jako adaptator, scenarzysta i dramaturg,
  • w instytucjach artystycznych,
  • w placówkach oświatowych i instytucjach kultury jako organizator i animator życia kulturalnego,
  • w szkolnictwie
  • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy