Singer Performing with Passion

Wokalistyka

To idealne studia dla osób uzdolnionych muzycznie, potrafiących śpiewać, interesujących się również teoretyczną stroną śpiewu i muzyki. Program studiów przewiduje zarówno przedmioty czysto teoretyczne (literatura muzyczna, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, analiza dzieła muzycznego), jak również zajęcia praktyczne (gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, śpiew solowy). Jeśli już chcesz ćwiczyć śpiew, a w przyszłości zawodowo się tym zająć – wokalistyka to na pewno studia dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Student jest kształcony na profesjonalnego muzyka – wokalistę, który posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową.

Gdzie studiować wokalistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek wokalistyka?

Po studiach:

Osoba kończąca kierunek Wokalistyka znajdzie zatrudnienie jako:

  • solista (działalność estradowa, sceniczna i koncertowa we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi),
  • osoba nauczająca śpiewu w placówkach oświatowych i kulturalnych (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji).

Podobne wpisy