Healthy organic green food, assortment of fresh vegetables

Technologia żywności i żywienia człowieka

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Z pewnością więc przypadną do gustu miłośnikom chemii, fizyki i biologii jednocześnie. Mogą oni wybierać spośród takich specjalności, jak np. żywienie człowieka i nauki konsumenckie, biotechnologia żywności, dietetyka, zarządzanie technologią żywności, a nawet technologia mięsa, fermentacji czy warzyw i owoców. Absolwenci znajdują pracę w zakładach produkujących żywność różnego typu. Najczęściej są zatrudniani jako specjaliści ds. produktu czy jakości.

W trakcie studiów

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny jakości produktów spożywczych oraz mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania, marketingu i żywienia człowieka. Studia przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek profilaktyczno-zdrowotnych oraz naukowo-badawczych.

Gdzie studiować technologię żywności i żywienie człowieka?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek technologia żywności i żywienie człowieka?

Po studiach

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu oceny i racjonalizacji żywienia, zarządzania produkcją i jakością żywności, żywności funkcjonalnej, wygodnej i ekologicznej oraz zachowań konsumentów na rynku żywności. Miejscami zatrudnienia absolwentów mogą być:

  • placówki zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia człowieka,
  • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady przetwórstwa żywności,
  • szkolnictwo różnego szczebla w zakresie nauki o żywności i żywieniu,
  • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • placówki profilaktyczno-zdrowotne (szpitale, sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne itd.),
  • przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i obrotem żywnością,
  • inspekcje zajmujące się kontrolą żywności i żywienia,
  • organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie przetwórstwa żywności, ochrony konsumenta, upowszechniania wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Podobne wpisy