Green corn field aerial view

Agrobiotechnologia

W trakcie studiów:

Studenci na tym kierunku zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, fizjologii i genetyki, która jest niezbędna do rozwiązywania problemów związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą.

Gdzie studiować agrobiotechnologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek agrobiotechnologia?

Po studiach:

Absolwent kierunku Agrobiotechnologia po ukończeniu uczelni wyższej może znaleźć pracę m.in. w:

  • laboratoriach badawczych,
  • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
  • wyższych uczelniach,
  • gospodarstwach rolniczych,
  • stacjach hodowli roślin,
  • firmach hodowlanych,
  • firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem nasiennym.

Podobne wpisy