Hand holding young plant on green nature bokeh background. Eco earth day concept.

Technologie ochrony środowiska

Kandydaci ubiegający się o miejsce na kierunku Technologię ochrony środowiska mogą zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku, a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Jest to kierunek dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować jako specjaliści ds. monitoringu stanu środowiska oraz poziomu zanieczyszczeń wód czy gleb. Jeśli myślisz o tym kierunku studiów, pamiętaj, że podstawą jest wiedza z zakresu biologii, fizyki oraz geografii. Ochrona środowiska to również analiza statystyk.

W trakcie studiów:

Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, obejmującej zarówno kontrolę stanu zanieczyszczenia, jak i projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku.

Gdzie studiować technologie ochrony środowiska?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek technologie ochrony środowiska?

Po studiach:

Absolwent może znaleźć pracę:

  • w charakterze projektanta sieci monitoringu środowiska,
  • przy projektowaniu i nadzorowaniu technologii przyjaznych środowisku,
  • na stanowiskach związanych z oczyszczaniem ścieków płynnych oraz neutralizacją odpadów,
  • jako specjalista przeprowadzający analizy środowiska pod kątem jego zanieczyszczenia,
  • jako specjalista do przygotowywania ekspertyz szkodliwości dla środowiska.

Podobne wpisy