Molecular structure, abstract science background. 3d illustration

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze to nowoczesny rodzaj studiów, który pozwala na kształcenie się w więcej niż jednej dyscyplinie akademickiej. Studia mają na celu kształcenie w zakresie logicznego myślenia, formułowania odpowiednich pytań i odpowiedzi, a także poglądów. Dla kogo są takie studia? Z jednej strony dla niezdecydowanych ścisłowców, którzy nie wiedzą jeszcze, w jakiej dziedzinie się rozwijać. Z drugiej strony dla osób otwartych na nowe, ponieważ te studia wymagają od słuchaczy niestandardowego myślenia.

W trakcie studiów:

Studia I stopnia trwają 3 lata. W tym czasie student studiuje dwa spośród następujących kierunków współtworzących MISMP:

  • matematykę, fizykę, chemię, informatykę,
  • geografię, geologię,
  • biologię, biotechnologię.

Gdzie studiować międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze?

Po studiach:

Absolwent może poszukiwać pracy:

  • jako nauczyciel z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • na uczelni, zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

Podobne wpisy