Science, chemistry, technology, biology and people concept - young female scientist mixing reagents

Chemia

Chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową. Studia chemiczne to niemal pewne zatrudnienie dla każdego absolwenta. Chemików zatrudnia przemysł: chemiczny, kosmetyczny, włókienniczy, spożywczy, farmaceutyczny i rolniczy.

Jak wyglądają studia chemiczne?

Chemia to studia ukierunkowane na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i teoretycznej, a także z biochemii, krystalochemii, z zastosowania elektronicznych technik obliczeniowych w chemii. Odbywają również ćwiczenia praktyczne, w tym laboratoryjne, wykonują samodzielnie wiele eksperymentów i doświadczeń z wymienionych dziedzin chemii.

Gdzie studiować chemię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek chemia?

Co robi chemik po studiach?

Absolwent studiów na kierunku Chemia będzie przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwenci poszczególnych specjalności będą dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych i farmakologicznych oraz w działach produkcji, ale też sprzedaży koncernów chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Podobne wpisy