Chaos on the ocean

Oceanografia

Oceanografia to idealny kierunek dla tych, którzy interesują się biologią, geologią, ochroną środowiska związaną z morzem oraz organizmami morskimi. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności. Najczęściej są to: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna czy geologia morza (specjalności zależą od uczelni). Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek studiów? Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zainteresowany? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Oceanografii, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

oceanografia biologiczna, oceanografia chemiczna, oceanografia fizyczna, matematyka i statystyka, biologia, fizyka, chemia, ekologia, geologia fizyczna, geologia morza, ochrona środowiska morskiego, prawo morskie, hydrobiologia, hydrochemia, fizyka morza, zasady pracy w morzu i strefie brzegowej, planowanie badań i analiza danych, zasoby morza i ich wykorzystanie;

Gdzie studiować oceanografię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które oferują kierunek oceanografia?

Po studiach:

Absolwenci Oceanografii mogą podjąć pracę przede wszystkim w:

  • instytutach naukowo – badawczych, zajmujących się problematyką morską,
  • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza,
  • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • po studiach oceanograficznych mogą starać się także o pracę za granicą w morskich instytutach badawczych, gdyż Polacy mają tam opinię wykwalifikowanych oceanografów.

Podobne wpisy