Butcher Preparing Meat In Shop Butcher cut meat in a meat shop

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

Jak wyprodukować mięso, by było smaczne i zdrowe dla człowieka? Skąd brać surowce do produkcji wyrobów mięsnych? Co zrobić, by współpraca między pracownikami przedsiębiorstwa mięsnego układała się wzorowo? Dlaczego nie każde mięso nadaje się do spożycia? Odpowiedzi na te pytania znajdą osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa. Studia o charakterze interdyscyplinarnym (rolniczo-ekonomiczne) uruchomiono z myślą o młodych ludziach, pochłoniętych tematyką produkcji mięsa i zarządzaniem zasobami ludzkimi w zakładach produkcyjnych.

W trakcie studiów:

Specyfiką tych studiów jest ich wymiar praktyczny. Studia mają kształtować konkretne umiejętności, które w połączeniu z wiedzą, pozwalają w profesjonalny sposób wykonywać obowiązki menadżera produkcji mięsa i przetworów mięsnych. W procesie rekrutacji liczy się wiedza z zakresu biologii i języka nowożytnego. Maturzyści posiadający dobre oceny z tych przedmiotów na świadectwie dojrzałości z pewnością nie będą mieć problemu z dostaniem się na studia. Na kierunku Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa studenci otrzymają gruntowną wiedzę o roli, właściwościach produktów mięsnych i ich wpływie na ludzkie życie. W czasie trzech lat edukacji akademickiej studenci nauczą się między innymi: jak produkować zdrowe mięso i wprowadzać je na rynek, jak odnieść sukces w branży spożywczej, jak efektywnie prowadzić firmę mięsną, jakimi regułami należy się kierować przy doborze surowców rzeźnych, skąd pozyskiwać zwierzęta rzeźne, jak obsługiwać nowoczesne urządzenia i maszyny wykorzystywane w zakładach mięsnych.

Ponadto na studentów czekają wykłady z przedmiotów ekonomicznych poszerzające i porządkujące ich wiedzę. Duży nacisk podczas studiów położono na kształcenie praktycznych umiejętności. Studenci już od pierwszego roku będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach należących do dużego koncernu spożywczego, produkującego mięso. Dzięki temu poznają kolejne etapy procesu produkcyjnego wyrobów mięsnych, podniosą swoje kompetencje komunikacyjne, ćwicząc współpracę w grupie i zdobędą doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w dużym przedsiębiorstwie. Umiejętności oraz wiedza zdobyte w czasie studiów na pewno zaprocentują w przyszłości. 

Gdzie studiować kierunek menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa?

Po studiach:

Absolwent kierunku Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa będzie mógł zatrudnić się w zakładach mięsnych i nadzorować pracę zatrudnionych tam ludzi. Duże grono osób kończących te studia będzie mogło pracować w wielu gałęziach sektora spożywczego, na przykład kontrolując produkcję lub sprawdzając jakość wyrobów trafiających na półki sklepowe. Także fermy czy gospodarstwa rolne prowadzące hodowlę zwierząt rzeźnych otworzą się na współpracę z menadżerem produkcji i przetwórstwa mięsa. Praca, jaką oferuje się absolwentom tego kierunku na pewno wymaga dużej wiedzy i niemałego zaangażowania. Daje też sporo satysfakcji i zapewnia dobre wynagrodzenie.

Podobne wpisy