Business executives in a management meeting

Zarządzanie w politykach publicznych

Studiowanie Zarządzania w politykach publicznych na Zachodzie cieszy się dużą popularnością. W Polsce ten kierunek powoli zyskuje coraz liczniejsze grono sympatyków. Jeśli interesuje cię polityka lokalna. Chcesz planować działania zmierzające do realizowania potrzeb lokalnej społeczności albo marzy ci się zarządzanie placówkami administracji rządowej, to zacznij studia na wspomnianym wcześniej kierunku. By zdobyć indeks Zarządzania w politykach publicznych należy wziąć udział w rekrutacji. Proces wyboru kandydatów wygląda różnie. Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Można albo wziąć udział w konkursie świadectw, albo przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. W pierwszym i drugim przypadku główny nacisk położony jest na wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Kto jest dobry z historii i języka polskiego, do tego sprawnie posługuje się językiem obcym, umie ocenić skuteczność podejmowanych działań we wszystkich sferach życia publicznego, ten powinien studiować Zarządzanie w politykach publicznych. Studia dają teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności, przydatne w wielu miejscach pracy. Absolwenci tych studiów uzyskują tytuł licencjata. Wzbogaca się dotychczasową wiedzę o nowe treści z zakresu nauk społecznych i politologii. Studenci Zarządzania w politykach publicznych uczą się planowania działań w różnych środowiskach społecznych, realizowanie ich i ocenianie uzyskanych efektów. Specjalista w dziedzinie zarządzania w politykach publicznych wie, jak działają lokalne struktury rządowe. Doskonale ocenia poziom sprawowanej przez nie władzy. Potrafi precyzyjnie wskazać obszary, w których istnieją duże zapotrzebowania społeczne i stworzyć skuteczny program ich realizacji. Absolwenci po Zarządzaniu w politykach publicznych nie tylko sprawdzają skuteczność polityk lokalnych, ale także sami potrafią rządzić i zarządzać. Studenci weryfikują zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, stykając się z pracą urzędów, instytucji użytku publicznego, organów administracji publicznej. Praktyki odbywane w placówkach rządowych wcielających w życie politykę państwa na danym terenie, rozwija umiejętność analizowania zaobserwowanych faktów, formułowania wniosków i opracowywania strategii działań, poprawiających pracę urzędników państwowych, polityków, działaczy społecznych, dyrektorów czy menedżerów. 

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w politykach publicznych?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie w politykach publicznych sprawdź kategorie Administracja i samorządność oraz Prawo i administracja.

Po studiach:

Dla osób, które ukończyły Zarządzanie w politykach publicznych przygotowano miejsca pracy w urzędach i instytucjach administracji publicznej. Absolwenci tego kierunku będą wykonywać obowiązki urzędnicze, doradzać i szkolić personel placówek rządowych, zarządzać zasobami ludzkimi, działać w strukturach rządowych, jako politycy lub analizować procesy zachodzące w politykach publicznych i podejmować kroki mające na celu poprawienie ich efektywności.

Podobne wpisy