Fingerprint Record - Fighting Crime

Kryminologia

Studenci w trakcie studiów poznają praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów zdobywają wiedzą z takich dziedzin jak: geneza zachowań przestępczych, podłoże dewiacji społecznych, sposoby określania profilu ofiary i sprawcy. Dzięki tak rozległej wiedzy po zakończeniu studiów są doskonale przygotowanymi do pracy specjalistami. Jeśli pasjonuje Ciebie praca w służbach mundurowych w charakterze analityka lub w sądownictwie, to studia na tym kierunku są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

W trakcie studiów:

Interdyscyplinarny program studiów licencjackich oparty został na najnowszych osiągnięciach dziedzin takich jak: biologia, psychologia, socjologia, politologia, zarządzanie, filozofia, prawo, oraz samej kryminologii. Trzyletni program studiów został opracowany w taki sposób, aby umożliwić studentom zdobycie wiedzy o człowieku, społeczeństwie i prawie.

Wybrane przedmioty kształcenia w ramach studiów I stopnia:

 • Kryminologia stosowana
 • Etyka służb publicznych
 • Socjologia prawa
 • Metodologia badań społecznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 • Wiktymologia
 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 • Wymiar sprawiedliwości karnej
 • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
 • Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 • Kryminologia ilościowa
 • Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

Studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Kryminologia prowadzone są w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym i wieczorowym. 

Gdzie studiować kryminologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek kryminologia?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Kryminologia dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym mogą podejmować pracę w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości: policji, służbach więziennych, a także w organizacjach pozarządowych w charakterze: mediatorów oraz pracowników społecznych.

Podobne wpisy