Tram in Lisbon, Portugal

Filologia portugalska

Kierunek Filologia portugalska jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą biegle opanować język portugalski i w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę na gruncie zawodowym. Program studiów obejmuje ponadto wiadomości z zakresu: literatury, historii i uwarunkowań społeczno-politycznych państw, w których język portugalski jest językiem urzędowym. Znajomość języka portugalskiego, którym posługuje się ponad 200 mln. ludzi na świecie, będzie cenioną umiejętnością na rynku pracy. Chcesz iść na ten kierunek studiów w przyszłości? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów, które wprowadzą studentów w świat literatury, historii oraz specyfiki społecznej języka portugalskiego. Dynamiczne rozpowszechnienie języka portugalskiego było spowodowane rosnącą potęgą kolonialną Portugalii – w efekcie język ten używany jest na terenach Afryki, Ameryki Południowej oraz wielu państwach wyspiarskich. Poznanie specyfiki tych państw oraz odmian języka portugalskiego daje absolwentom tego kierunku szerokie możliwości zatrudnienia.

W ramach studiów realizowane są następujące przedmioty:

  • Gramatyka opisowa języka portugalskiego
  • Literatura portugalska
  • Historia i kultura Portugalii
  • Wprowadzenie do akwizycji języków obcych
  • Historia języka portugalskiego i jego odmian

Gdzie studiować filologię portugalską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia portugalska?

Po studiach:

Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom absolwenci kierunku filologia portugalską mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumaczy, lektorów oraz nauczycieli języka portugalskiego. Ponadto znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wymagana jest biegła znajomość języka portugalskiego lub jednej z jego odmian.
Absolwenci mogą ponadto kontynuować naukę i poszerzanie swoich umiejętności na studiach podyplomowych. Dzięki temu zdobędą oni kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze tłumaczy konferencyjnych, konsekutywnych i symultanicznych.

Podobne wpisy