phoca_thumb_s_pieniadze

Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów

Celem tej edycji konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat rozwoju gospodarek świata i jego perspektyw w kontekście aktualnego kryzysu finansowego na świecie. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na kwestie makroekonomiczne związane z finansami, koniunkturą oraz polityką gospodarczą. Ekonomiści uczestniczący w konferencji podejmą także próbę podsumowania 20 lat transformacji systemowej w Polsce.
Organizatorami XV KNME są: Instytut Wiedzy i Innowacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska. Patronat honorowy nad XV KNME objęli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes NBP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Natomiast patronat medialny sprawują: Bankier.pl, e-mentor, Gazeta Bankowa, onet.pl oraz Rzeczpospolita. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego oraz programu konferencji, a także składu jej Rady Programowej znaleźć można pod adresem: www.konferencja.edu.pl.

Podobne wpisy