20 forum gospodarcze

Pieniądz na Forum

Forum Gospodarcze to jedna z największych w Polsce i największa w naszym regionie impreza ekonomiczno-gospodarcza, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, a jednym ze współorganizatorów ekonomista z UMK, prof. Robert Karaszewski, dyrektor Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na UMK, jak również Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Podczas Forum przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki debatować będą na temat najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz procesów integracji i globalizacji.

W sesji otwarcia udział wezmą m.in. prof. Jerzy Buzek (przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012), prezydent Aleksander Kwaśniewski, ks. prof. Henryk Skorowski (były rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Róża Thun (poseł do Parlamentu Europejskiego), Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich) i dr Marek Cywiński (dyrektor generalny Kapsch Telematic Services).

W ciągu dwóch dni Forum odbędzie się około trzydziestu paneli, seminariów. Dotyczyć będą m.in. takich zagadnień jak: energetyka i odnawialne źródła energii, rolnictwo, transport kolejowy, inwestycje infrastrukturalne, przyszłość polskich mediów, bankowość, służba zdrowia, turystyka. Wzorem poprzednich edycji spotkania, wśród tematów Forum nie zabraknie także problematyki społecznej. Wstęp na wybrane panele jest bezpłatny.

Podobne wpisy