rece1

„Fundusze dla nauki” – konkurs trwa!

Warunek uczestnictwa jest jasny – należy realizować lub zrealizować projekt finansowany z regionalnych lub ogólnopolskich programów operacyjnych, finansowanych z funduszy europejskich. Projekty będą oceniane w trzech kategoriach – infrastruktura naukowa, komercjalizacja badań naukowych i wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji naukowych.

W ramach podsumowania projektu zostanie wydana specjalna publikacja – znajdą się w niej m. in. informacje dotyczące działania sieci współpracy i projektów wyróżnionych w konkursie.

Podobne wpisy