phoca thumb s ug-logo1
|

Sympozjum po raz trzeci

Impreza ta wpisała się już trwale w naukowy kalendarz międzynarodowych konferencji organizowanych w Gdańsku i kojarzy się jednoznacznie na forum międzynarodowym z Uniwersytetem Gdański i Wydziałem Matematyki Fizyki i Informatyki. Pierwszy „ International Workshop” odbył się w dniach 11-14 czerwca 2006. Wzięło w nim udział 60 uczestników z Polski, Litwy, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii. Wygłoszono 28 wykładów i przedstawiono 40 komunikatów naukowych.

Tematyka konferencji dotyczy najnowszych osiągnięć z dziedziny fizyki ciała stałego, spektroskopii, nano-materiałów oraz optoelektroniki. Przewiduje się 70 wykładów i 150 komunikatów własnych. Wykładowcami będą wybitni naukowcy z USA, Japonii, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Rosji oraz Polski.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie materiałom luminescencyjnym ( używanym w nowoczesnych oświetleniach ) nano- materiałom, materiałom dla ogniw słonecznych oraz materiałom stosowanym w energetyce jądrowej do detekcji promieniowania.

Organizatorami konferencji są Zakład Spektroskopii fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Fizyki PAN w Warszawie oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Gdański.

Podobne wpisy