Miniature buildings, real estate

Gospodarowanie nieruchomościami

Studia na tym kierunku łączą w sobie zagadnienia ekonomiczne z wiedzą techniczną (informacje na temat rynku nieruchomości i zarządzania portfelem inwestycyjnym). Oprócz tego studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki argumentacji oraz sztuki marketingu jak i psychologii. Student uczy się tworzenia nowych zasobów nieruchomości w aspekcie ekonomicznym, prawnym i technicznym. Poznaje strukturę oraz efektywność procesów inwestycyjnych. Zainteresowany? Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów:

Osoba studiująca Gospodarowanie nieruchomościami zdobywa wiedzę na temat zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, poznaje organizację i sposoby finansowania działalności inwestycyjnej. W planie studiów nie mogło zabraknąć przedmiotów, na których student jest zapoznawany z tematyką rynku nieruchomości. Uczy się zarządzania nieruchomościami budowlanymi i gruntowymi. Zdobywa wiedzę na temat wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw: celu i zakres wyceny, metody i procedury wyceny. Program studiów zakłada także zapoznanie studenta z dziedziną podmiotów gospodarczych w sferze inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Gdzie studiować gospodarowanie nierychomościami?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek gospodarowanie nieruchomościami?

Po studiach:

Osoba kończąca te studia jest przygotowany do podjęcia pracy:

  • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
  • instytucjach w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku,
  • instytucjach prowadzących swą działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami,
  • jednostkach budżetowych zajmujących się procesami zarządzania majątkiem oraz procesami inwestycyjnymi,
  • firmach doradczych w aspekcie kreowania wartości inwestycji i majątku.

Podobne wpisy