Document ring binders in business office

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli interesujesz się historią, sumienny i skrupulatny, lubisz pracować z danymi i porządkować oraz można spotkanie określić Cię jako „ogarniacza chaosu”. Jeśli tak, to pomyśl o tym kierunku na poważnie, bo z pewnością jest dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury! Dowiedź się gdzie można pracować po takich studiach i jakie są obowiązki.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty z toku studiów:

 • technologia informacyjna,
 • postępowanie administracyjne,
 • wstęp do archiwistyki,
 • rozwój form kancelaryjnych,
 • zarządzanie archiwami,
 • metody badawcze archiwistyki,
 • archiwalna baza danych,
 • teoria i metodyka archiwalna,
 • podstawy prawne działalności archiwów,
 • informacja archiwalna w Internecie,
 • metodyka kształcenia zasobu archiwalnego,
 • metodyka opracowania zasobu archiwalnego,
 • przechowywanie i ochrona archiwów,
 • metodyka udostępniania zasobu archiwalnego,
 • metodyka opracowania akt spraw,
 • podstawy zarządzania,
 • prawo administracyjne,
 • wstęp do badań historycznych.

Gdzie studiować archiwistykę i zarządznie dokumentacją?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:

 • biurach,
 • archiwach,
 • muzeach,
 • bibliotekach,
 • prywatnych firmach,
 • wydawnictwach,
 • czasopismach.

Podobne wpisy