Business Person Paying Bills Online
|

Prawo podatkowe i rachunkowość

Prawo podatkowe i rachunkowość to nowy kierunek studiów, którego ramy programowe spełniają wszystkie wymogi współczesnej, dynamicznie zmieniającej się gospodarki i oczekiwań pracodawców. Kierunek ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci zdobywają przekrojową wiedzę i kwalifikacje z kluczowych dla biznesu obszarów wiedzy. Jeśli wiążecie swoja przyszłość ze światem biznesu, to wybranie tego kierunku będzie doskonałym sposobem na realizację celów zawodowych. Jakie dziedziny wiedzy będą szeroko omawiane w czasie studiów?

W trakcie studiów:

Interdyscyplinarny charakter sprawia, iż studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu: rachunkowości, zarządzania, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz regulacji podatkowych. 

Program studiów obejmuje ponadto liczne zajęcia praktyczne – warsztaty, laboratoria oraz konwersatoria. W ich trakcie studenci opanują umiejętności, które w przyszłości będą wykorzystywać na gruncie zawodowym. Dowiedzą się:

 • jak prowadzić obsługę podatkowo-prawną przedsiębiorstw,
 • jak należycie prowadzić księgi rachunkowe,
 • w jaki sposób sporządzić i analizować sprawozdania finansowe. 

Zdobyte umiejętności staną się wartościową podstawą przy okazji poszukiwania pracy po zakończeniu studiów.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe
 • Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Formy ewidencji podatkowych
 • Prawo o doradztwie podatkowym
 • System opodatkowania nieruchomości
 • Kapitał intelektualny – aspekty prawne i finansowe
 • Rachunkowość zarządcza – controlling

Gdzie studiować prawo podatkowe i rachunkowość?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek prawo podatkowe i rachunkowość?

Po studiach:

Wszechstronna i interdyscyplinarna wiedza, którą studenci zdobyli w trakcie studiów, oraz umiejętności praktyczne sprawiają, iż absolwenci są odpowiednio przygotowani do podjęcia zatrudnienia w wielu sektorach współczesnej gospodarki. Przykładowe stanowiska, na których znajdą zatrudnienie absolwenci kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość:

 • pracownik organów administracji skarbowej,
 • główny księgowy,
 • kierownik biura podatkowego lub rachunkowego, 
 • kierownik działu finansowego, 
 • dyrektor pionu finansowego.

Podobne wpisy