Agricultural land affected by flooding

Agrobiochemia

W trakcie studiów:

botanika, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia teoretyczna, biochemia, chemia nieorganiczna, gleboznawstwo, krystalografia, mikrobiologia, technologia chemiczna, technologia nawozów naturalnych, bezpieczeństwo i higiena pracy, chemia ogólna, chemiczne podstawy procesów życiowych, fizyka, matematyka, informatyka, przysposobienie biblioteczne, chemiczne podstawy ekologii, wychowanie fizyczne, technologia nawozów mineralnych, technika i środki ochrony roślin, chemia produktów naturalnych, biochemia, chemia bionieorganiczna, fitopatologia, gleboznawstwo, mikrobiologia, reakcje enzymatyczne;

Gdzie studiować agrobiochemię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek agrobiochemia?

Po studiach:

Kończąc kierunek Agrobiochemia absolwent zdobywa umiejętności, dzięki którym może podjąć pracę w placówkach, które działają na rzecz rolnictwa, w laboratoriach chemicznych, w stacjach badawczych, w szkole jako nauczyciel, w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.

Podobne wpisy