Series of different flags nations waving in the sky

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych z globalnymi stosunkami polityczno-społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, czy międzynarodowe stosunki finansowe. Chcesz wiedzieć więcej na temat obowiązującego programu studiów? Zachęcamy do dalszej lektury! 

W trakcie studiów:

Przedmioty: prawo międzynarodowe, finanse międzynarodowe, integracja europejska, polityka regionalna, polityka rolna, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, obsługa obrotu międzynarodowego, negocjacje w biznesie międzynarodowym, korporacje, marketing międzynarodowy, organizacje gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Gdzie studiować międzynarodowe stosunki gospodarcze?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria dźwięku sprawdź kategorie Stosunki międzynarodowe oraz Biznes międzynarodowy.

Po studiach:

Po ukończeniu Międzynarodowych stosunków gospodarczych można podjąć pracę w:

  • placówkach dyplomatycznych,
  • przedsiębiorstwach handlujących z zagranicą,
  • organizacjach gospodarczych,
  • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach międzynarodowych.

Similar Posts