Cityscape of Copenhagen

Filologia duńska

Filologia duńska to kierunek atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju, poszerzający umiejętności. By zostać studentem tej filologii należy jak najlepiej zdać maturę z języka polskiego, języków obcych, historii lub Wiedzy o społeczeństwie. Przedmioty humanistyczne dominują w programie studiów na wszystkich etapach edukacji akademickiej. Filologię duńską studiować można w kilku dużych ośrodkach akademickich w Polsce albo w ramach skandynawistyki, albo jako samodzielny kierunek. Nie da się ukryć, że od kilku lat jest to jedna z najpopularniejszych filologii nowożytnych.

W trakcie studiów:

Na kierunku filologia duńska największy nacisk kładzie się na praktyczną naukę języka duńskiego. Kształtowanie tej umiejętności odbywa się na uczelniach w Polsce i w Danii, pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Najlepsi studenci mają szansę wyjechać na praktyki i staże, podnosząc swoje kwalifikacje i nabywając dodatkowe, cenne umiejętności. Studenci filologii duńskiej poza umiejętnością płynnego komunikowania się w języku duńskim otrzymują możliwość poznania drugiego języka skandynawskiego (szwedzkiego, norweskiego, islandzkiego) i sprawdzenie go w działaniu. Ważnym aspektem studiów na filologii duńskiej jest poznanie kultury Danii. Studenci nabywają wiedzę o historii tego niewielkiego kraju, a także gromadzą informacje o jego literaturze, filmie, malarstwie, architekturze. Z całego konglomeratu dyscyplin humanistyczno-społecznych oferowanych na filologii duńskiej wyłania się obraz kraju, który warto poznać nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

Gdzie studiować filologię duńską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia duńska?

Po studiach:

Osoby z dyplomem ukończenia filologii duńskiej bez problemu znajdą pracę w placówkach dyplomatycznych na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej utrzymujących kontakty dyplomatyczne z Danią. Absolwenci tego kierunku dobrze sprawdzą się również w mediach, szczególnie, występując w roli znawców Skandynawii. Niektórym poszczęści się na tyle, że znajdą angaż w sławnym Legolandzie, a inni wybiorą karierę w biznesie lub w kulturze. Placówki kulturalne, czy też instytucje samorządowe chętnie zatrudniają osoby po neofilologii, zapewniając im szerokie możliwości rozwoju.

Podobne wpisy