The Jewish hebrew prayer book on a synagogue with kippah

Filologia hebrajska

Od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego, kurs prowadzony jest od podstaw. Celem studiów jest opanowanie języka hebrajskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty. Student uczy się współczesnego języka hebrajskiego, biblijnego języka hebrajskiego oraz zapoznaje się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego. Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Ponadto w trakcie studiów otrzyma przygotowanie merytoryczne w zakresie następujących dziedzin: historii Izraela w starożytności, dziejów Żydów w diasporze oraz historii syjonizmu i współczesnego Państwa Izrael, historii literatury hebrajskiej, tak starożytnej, średniowiecznej, jak i nowożytnej i współczesnej, podstawowych wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnień społeczno – politycznych syjonizmu oraz współczesnego Izraela.

Gdzie studiować filologię hebrajską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia hebrajska?

Po studiach:

Program studiów skonstruowany jest tak, by przygotować absolwentów do pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest komunikatywna znajomość języka hebrajskiego np. w  muzeach, archiwach, szkołach związanych z kulturą żydowską, a także w instytucjach związanych z handlem, biznesem i dyplomacją.

Podobne wpisy