Sunset view at Mosque, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Filologia arabska (arabistyka)

Studia na specjalności Arabistyka przeznaczone są dla osób charakteryzujących się zdolnościami językowymi, zainteresowanych różnorodną tematyką dotyczącą krajów arabskich. Ze względu na częste korzystanie podczas studiów z literatury przedmiotu w różnych językach europejskich, wymagana jest znajomość co najmniej jednego z nich. Arabistyka jak każde studia filologiczne są przeznaczone dla osób, które mają naturalny talent do szybkiego uczenia się języków, są sumienne i obowiązkowe. Ogrom materiału i brak systematyczności nie jest tutaj dobrym połączeniem.

W trakcie studiów:

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 12 przed­miotów kierunkowych, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przed­mioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.

Gdzie studiować filologię arabską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia arabska?

Po studiach:

Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego absolwent Arabistyki może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w krajach arabskich oraz w placówkach oświatowych.

Podobne wpisy