Reindeer

Filologia skandynawska

Skandynawistyka to nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich. Kierunek filologia skandynawska obejmuje naukę w takich dziedzinach, jak filologia szwedzka, norweska, duńska czy fińska. Absolwent takiego kierunku staje się specjalistą w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa, a także historii tego obszaru. Dzięki temu może uczyć języka innych, pracować dla firm utrzymujących kontakty biznesowe, jak i zająć się przekładem literatury. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów:

Studenci skandynawistyki zdobywają wiedzę z takich przedmiotów, jak np. teoria języka, wiedza o wybranym kraju, jego historia oraz literatura, gramatyka, translatoryka, lingwistyka, pedagogika, a nawet psychologia i filozofia. Na najlepszych przyszłych filologów skandynawskich czeka także możliwość wyjazdu na studia bądź letnie kursy do jednego z krajów nordyckich.

Gdzie studiować filologię skandynawską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia skandynawska?

Po studiach:

Absolwenci filologii skandynawskiej znajdują zatrudnienie zarówno w charakterze tłumaczy, jak i dyplomatów. Mając przygotowanie pedagogiczne mogą także pracować na uczelniach oraz w szkołach językowych

Podobne wpisy