Man Teaching Migrants English

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana tym różni się od standardowych filologii, że koncentruje się na intensywnej nauce aż dwóch języków obcych. Cieszy się niezmiennie dużą popularnością, gdyż w dobie partnerstwa w Polski w Unii Europejskiej i globalizacji zapotrzebowanie na osoby w doskonałym stopniu władające biegle dwoma lub trzema językami jest bardzo duże w rozmaitych sektorach i branżach. Studia na kierunku lingwistyka stosowana zajmują się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych.

Co na studiach?

Lingwistyka stosowana należy do grupy kierunków unikatowych. Jest to dziedzina nauki zajmująca się zagadnieniami związanymi z językiem oraz jego problemami. Największe działy Lingwistyki stosowanej to wielojęzyczność, komunikacja przy pomocy komputera, alfabetyzm, analfabetyzm, glottodydaktyka, socjolingwistyka, nauka języków obcych, juryslingwistyka i tłumaczenia. Studenci tego kierunku uczą się intensywnie dwóch języków obcych, przy czym jednego z nich od podstaw.

Program studiów jest zaplanowany tak, aby umożliwić osobom, które zdecydowały się na ten kierunek zdobycie gruntownej wiedzy filologicznej, czyli wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii danych krajów i przekładoznawstwie Student ucz się języka w stopniu, który pozwala mu nie tylko swobodne porozumiewanie się, ale poznaje także język specjalistyczny z różnych dziedzin życia. Zdobywa też wiedzę na temat kontaktów międzykulturowych.

Program studiów obejmuje naukę języków, ich gramatykę opisową i kontrastywną, literaturę danych obszarów językowych, wiedzę o tych krajach i ich kulturze oraz teoretyczne podstawy translacji. W czasie studiów student nabywa kompetencje w zakresie wiedzy filologicznej, czyli wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii danych krajów i przekładoznawstwie.

Gdzie studiować lingwistykę stosowaną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek lingwistyka stosowana?

Po studiach lingwistycznych

Osoby, które ukończyły Lingwistykę stosowaną znajdują pracę w administracji państwowej, placówkach kulturalnych, mediach, przedsiębiorstwach gospodarczych czy biurach podróży, a także instytucjach UE. Nabyte w kompetencje pozwalają im także na podjęcie pracy na stanowisku tłumacza w biurach tłumaczeń bądź w przedsiębiorstwach prowadzących międzynarodową wymianę handlową, kulturalną.

Absolwent lingwistyki stosowanej posiada uprawnienia do nauczania języka obcego we wszelkiego typu szkołach (specjalizacja nauczycielska i nauczycielsko-tłumaczeniowa), umożliwiają podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języka obcego i kultury danego obszaru językowego (wszystkie specjalizacje) oraz prac tłumaczeniowych (specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa oraz tłumaczeniowa). Dzięki doskonałej znajomości dwóch języków absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie także w sektorze turystyki i hotelarstwa, urzędach, biurach, administracji oraz w organizacjach międzynarodowych wszelkiego typu.

Podobne wpisy