Seoul, South Korea

Koreanistyka

Są państwa azjatyckie, które rozwijają się niezwykle szybko. Uczelnie, pragnąc wypuścić na rynek pracy specjalistów znających specyfikę koreańskiej kultury, języka i rzeczywistości, oferują studia na kierunku Koreanistyka. Są to studia ciekawe i bardzo rozwojowe. Dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych i społecznych.

W trakcie studiów:

Interdyscyplinarny charakter Koreanistyki sprzyja rozwijaniu wiedzy i nabywaniu cennych umiejętności. Maturzyści zafascynowani Koreą, mają szansę stanąć do konkursu świadectw i bić się o indeksy na Koreanistyce. Osoby zainteresowane drugim etapem edukacji akademickiej muszą wykazać się wysoką średnią na świadectwie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Idealny kandydat na te studia musi być człowiekiem cechującym się otwartością i szacunkiem do świata, pełnym pasji i łatwo nawiązującym kontakty. W procesie rekrutacji zwraca się także uwagę na predyspozycje językowe. Nauka koreańskiego wcale nie jest łatwa. Język ten bowiem nie wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich. Zdobędziecie wiedzę o Korei. Poznacie jej historię sprzed podziału oraz po rozpadzie na dwa państwa. Każdemu państwu koreańskiemu przyjrzycie się osobno. Zdobędziecie wiedzę o roli Korei na kontynencie azjatyckim i jej wpływowi na światową gospodarkę. Nauczycie się dostrzegać i analizować problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne występujące na półwyspie koreańskim. Dostaniecie szansę nauczenia się języka koreańskiego od podstaw. Na studiach licencjackich poznacie podstawowe konstrukcje gramatyczne, umożliwiające czytanie i pisanie prostych tekstów. Na studiach magisterskich wgłębicie się w gramatykę opisową języka koreańskiego, tak, by po drugim etapie edukacji akademickiej biegle władać językiem koreańskim w mowie i w piśmie. Przekonacie się, że nauka języka, który nie należy do grupy języków indoeuropejskich, wcale nie musi nastręczać kłopotów. Wykładowcy na kierunku Koreanistyka zrobią wszystko, by poznawanie języka koreańskiego było dla was przyjemnością. Zajęcia na Koreanistyce mają zarówno formę praktycznych ćwiczeń i wykładów, jak i warsztatów, na których kształci się umiejętności komunikacyjne w konkretnych sytuacjach życiowych. Na studiach otrzymacie także dużą dawkę wiedzy z zakresu filozofii, religii, kultury i sztuki Korei. 

Gdzie studiować koreanistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek koreanistyka?

Po studiach:

Jako absolwenci Koreanistyki możecie znaleźć zatrudnienie w instytucjach upowszechniających kulturę koreańską, w organach administracji publicznej trudniących się współpracą z zagranicą na płaszczyźnie naukowej, gospodarczej czy też politycznej. Po osoby kończące ten kierunek studiów sięgają chętnie przedstawiciele biur podróży i mediów, wyspecjalizowanych w tematyce azjatyckiej. 

Podobne wpisy