Guiyang of China

Filologia chińska (sinologia)

Jak prognozują ekonomiści, w ciągu najbliższych 20 lat Chiny staną się najpotężniejszą gospodarką świata. Coraz więcej azjatyckich koncernów otwiera placówki swoich firm w Europie, przez co znajomość języka chińskiego może stać się Waszym największym atutem w przyszłej karierze zawodowej. Nazwa sinologia wywodzi się od łacińskiej nazwy Chin – Sina i jest dziedziną naukową zajmującą się badaniem wszelkich aspektów kultury chińskiej, począwszy od języka, przez historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a na gospodarce kończąc. Zainteresowany?

Od kandydatów na sinologię nie jest wymaga znajomość języka kierunkowego, a podstawą do przyjęcia na studia jest wynik matury z języka nowożytnego.

W trakcie studiów

Studia na filologii chińskiej to nie tylko nauka języka obcego. Jest tu duży nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, wzbogacając te umiejętności nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury Chin. Wbrew pozorom gramatyka chińska jest niezwykle prosta w porównaniu z językami europejskimi. Wyrazy posiadają niezmienną formę, takie kategorie jak czas, rodzaj, liczba czy przypadek, nie są wyrażane gramatycznie. Najtrudniejsze jest pismo, mimo to stanowi wielkie wyzwanie i wciąga bez reszty. Nauka języka chińskiego rozpoczyna się od podstaw.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe: praktyczna nauka języka (komunikacja, konwersacje, gramatyka praktyczna, fonetyka, translacja i lektura tekstów chińskich, nauka pisma chińskiego), Gramatyka opisowa, Gramatyka kontrastywna, Wstęp do literaturoznawstwa, Wstęp do językoznawstwa ,Historia literatury chińskiej , Historia Chin, Wiedza o krajach obszaru językowego, Historia języka chińskiego, Wiedza o akwizycji i nauce języków. Przedmioty kształcenia ogólnego: Język angielski, Technologia informacyjna, Historia filozofii.

Gdzie studiować filologię chińską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia chińska?

Po studiach

Absolwent sinologii może znaleźć zatrudnienie w ambasadach, w szkolnictwie, jako lektor lub tłumacz oraz w firmach i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Może znaleźć swoje miejsce również w takich placówkach, jak:

  • instytucje kultury;
  • placówki dyplomatyczne;
  • wydawnictwa specjalistyczne;
  • środki masowego przekazu;
  • szkolnictwo (jako wykładowca).

Podobne wpisy