Russian traditional rag dolls - amulets associated with slavic pagan traditions

Filologia słowiańska (slawistyka) na uczelniach

Dynamicznie rozwijające się kontakty polskich przedsiębiorstw z partnerami z krajów słowiańskich (zarówno z UE, jak i z poza niej) wywołały potrzebę kształcenia specjalistów w językach chorwackim, czeskim, słoweńskim, rosyjskim. Studia slawistyczne są propozycją skierowaną do osób, które lubią uczyć się języków obcych, poznawać kulturę innych narodów i pogłębiać wiedzę humanistyczną. Miłośnicy czeskiego filmu i literatury z pewnością docenią możliwość czytania i oglądania ulubionych utworów w oryginale, zaś zainteresowani intrygującą kulturą bałkańską.

W trakcie studiów:

Oprócz przedmiotów kierunkowych, takich jak literatura południowosłowiańska, kultura i folklor Słowian Południowych, język staro-cerkiewno-słowiański oraz gramatyka historyczna języka kierunkowego, student uczy się języka kierunkowego chorwackiego lub serbskiego, a także drugiego języka słowiańskiego (rosyjskiego lub słoweńskiego). Program przewiduje ponadto praktyczną naukę języka zachodniego, grekę, łacinę, podstawy organizacji ruchu turystycznego, wiedzę o podstawach językoznawstwa i literatury, a także konwersatorium z literatury powszechnej.

Gdzie studiować filologie słowiańską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia słowiańska?

Po studiach:

Absolwent kierunku filologia słowiańska nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. W czasach globalizacji ludzie muszą się ze sobą porozumiewać, a jest to często niewykonalne bez pomocy tłumacza. W praktyce nie ma takiej dziedziny gospodarki, w której nie mógłby być zatrudniony tłumacz. Osoby takie znajdują pracę w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, instytucjach państwowych, jednostkach oświatowych. Bardzo często zdarza się, że tłumacze prowadzą własne firmy oferujące usługi translatorskie.

Podobne wpisy