Baltic Sea

Filologia bałtycka

W trakcie nauki zyskasz wiedzę o znaczeniu filologii litewskiej i łotewskiej w relacji do innych nauk humanistycznych i nauczysz się posługiwać ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla filologii. Poznasz praktyki przekładu, elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy. Dowiesz się czegoś instytucjach we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Filologia bałtycka obejmuje m.in. gramatykę opisową i historyczną języka litewskiego, gramatykę opisową języka łotewskiego, wstęp do językoznawstwa ogólnego, historię krajów bałtyckiego obszaru językowego, historię literatury litewskiej i łotewskiej. Oprócz przedmiotów kierunkowych program studiów obejmuje również przedmioty ogólnohumanistyczne, jak np.:

  • historia filozofii,
  • antropologia kultury,
  • tradycja biblijna,
  • antyczna w kulturze.

Gdzie studiować filologię bałtycką?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia bałtycka?

Po studiach:

Dla absolwenta Filologii bałtyckiej problemem nie będzie odnalezienie się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jako tłumacz, pracownik ambasady, pracownik obsługi ruchu turystycznego.

Podobne wpisy