Details of patterns painted on indigenous house, Manaus, Brazil
|

Etnolingwistyka

Celem studiów jest zapoznanie ze zjawiskami kulturowymi wybranego regionu świata oraz opanowanie przynajmniej dwóch języków obcych. Pierwszym z języków najczęściej jest język angielski, ale istnieje możliwość wyboru z pośród niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego. Oprócz tych standardowych języków student wybiera też jeden bardziej egzotyczny, np.: suahili, wietnamski, koreański. Program studiów ma charakter modułowy, dzięki czemu studenci nie studiują zwykłej filologii, lecz mają możliwość rozwoju w interesujących ich sferach: dziennikarstwa, biznesu bądź informatyki.

W trakcie studiów:

Przedmioty: wstęp do językoznawstwa, wstęp do etnologii i antropologii kulturowej, filozofia kultury, filozofia języka, logika matematyczna i semiotyka logiczna, socjolingwistyka, wstęp do informatyki, oprogramowanie użytkowe, praktyczna nauka języka specjalizacyjnego, kultura odpowiedniego obszaru językowego z elementami literatury, historia i geografia odpowiedniego obszaru językowego.

Gdzie studiować etnolingwistykę?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria dźwięku sprawdź kategorie Orientalistyka oraz Etnofilologie.

Po studiach:

Absolwenci Etnolingwistyki mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • ośrodkach przetwarzania informacji,
  • bankach,
  • firmach przemysłowo-handlowych,
  • mediach,
  • administracji rządowej i samorządowej.

Podobne wpisy